Oct 10, 2011

Decor wedding dress

Before
Áo cưới khi bạn may, mẫu thiết kế mặc lên không được như ý. Đây là một ví dụ, giúp bạn có thể tự thiết kết chiếc áo sao cho đẹp hơn

 






After








No comments:

Post a Comment